20 °C, 3 m/s, 48 %

REZULTĀTI Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Skolotāju ielā 3

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiREZULTĀTI Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Skolotāju ielā 3
REZULTĀTI Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Skolotāju ielā 3

Sludinājums

 

 par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.27

17,4 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju ielā 3

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-1

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Skolotāju ielā 3. Nr.27

KADASTRA NR.

09000020667

IZMANTOŠANAS VEIDS

Birojam, pakalpojumiem

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

1,94 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiska izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2019. gada 23.janvārim plkst. 14:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE ( VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.

 LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Pieteikums

Nolikums

Rezultāti

 

Paziņojums:

 

24.01.2019 ir saņemts iesniegums no pretendenta SIA “Pirmapalidziba.lv” “Par atteikumu parakstīt nomas līgumu”, līdz ar ko Komisija pieņēma lēmumu:

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts nākamais pretendents : SIA “01 A Fortūna” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 3,86 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;