20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(27,28) 13.90 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(27,28) 13.90 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a
Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(27,28) 13.90 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

IZSOLES REZULTĀTI:

Rakstiskā izsole pārtraukta bez rezultāta, jo neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu.

 

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2022-6

 (būves kadastra apzīmējums 09000040390)

 

Nomas objekta adrese: Jelgavā, Dobeles iela 62a, Nr.005 (27,28)

 

Kadastra nr.:  Būve ar kadastra Nr. 09000040390

Izmantošanas veids: Birojam, pakalpojumiem

 

Izsoles nosācītā nomas maksa: 2.22 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

Izsoles solis: 0.10 Eur /m2

 

Iznomāšanas termiņš: Līdz 5 gadiem

 

Izsoles veids: Pirmā rakstiskā izsole

 

Iznomātājs: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai: Līdz 2022. gada 14.aprīlim plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājaslapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā  www.jelgava.lv.

 

Objekta apskate (vieta, laiks): Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 29339125.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar nolikumu.

 

Pieteikums