23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Dobeles ielā 62a, Jelgavā
Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Dobeles ielā 62a, Jelgavā, nedzīvojamās telpas Nr.005 (5)ar platību 17,20 m2

 

Rezultātu publicēšanas datums: 13/07/2021

 

Priekšmets – izsole.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2021-2

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām: 

1. Pretendenta nosaukums: SIA “EURO SYSTEMS” (reģ.Nr. 40103716805)

  •  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 12/07/2021 – plkst. 14:30
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,22
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents: SIA “EURO SYSTEMS” (reģ.Nr. 40103716805)ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,22 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi.

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas  Nr.005(5) 17,20 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2021-2

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Dobeles iela 62a, Nr.005 (5)

KADASTRA NR.

09000040390

IZMANTOŠANAS VEIDS

Birojam, pakalpojumiem

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

2,22 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS, DATUMS , LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2021. gada 13.jūlijam plkst. 11:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv.

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 29339125.

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Pieteikums

Nolikums

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr. LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis: 63020605, fakss: 63012173