27.7 °C, 2.6 m/s, 38.7 %

Rezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Skolotāju ielā 3, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Skolotāju ielā 3, Jelgavā
Rezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Skolotāju ielā 3, Jelgavā

Rezultātu publicēšanas datums: 30.11.2020.

 

Priekšmets – izsole.


Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-7

 

Iesniegti 2 piedāvājumi kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

1.       Pretendenta nosaukums: SIA “JK Media group”  reģ. Nr. 43603077179

 

  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 30.11.2020. pulksten 8.55
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 3,15
  • Vēlamais nomas līguma termiņš: 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

2.      Pretendenta nosaukums: SIA “ARDEKO.LV”  reģ. Nr. 43603071871

 

  •  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 30.11.2020.pulksten 9.43.
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 3,00
  • Vēlamais nomas līguma termiņš: 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “JK Media group”  reģ. Nr. 43603077179 ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 3,15 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi.

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Nr.41 14,40 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju  ielā 3

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-7

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Skolotāju ielā 3, Nr.41

KADASTRA NR.

09000020667

IZMANTOŠANAS VEIDS

biroja vajadzībām,  pakalpojumu sniegšanai

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

2,50 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2020. gada 30.novembrim plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

Pieteikums

Nolikums

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr. LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis: 63020605, fakss: 63012173