-1.8 °C, 4.3 m/s, 91 %

Rezultāti – Sludinājums par par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Uzvaras ielā 8, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Sludinājums par par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Uzvaras ielā 8, Jelgavā
Rezultāti – Sludinājums par par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Uzvaras ielā 8, Jelgavā

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.28-30 32,7 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-4

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Uzvaras ielā 8. Nr.28-30

KADASTRA NR.

09000050153

IZMANTOŠANAS VEIDS

biroja vajadzībām, noliktava,  pakalpojumu sniegšanai

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

1,93 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiska izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2020. gada 26.jūnijam plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.

 LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

Pieteikums

Nolikums

Rezultāti

 

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173