18.1 °C, 2.9 m/s, 85.2 %

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.001(37, 40-42) 36,4 m2 platībā Jelgavā, Pasta ielā 26

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.001(37, 40-42) 36,4 m2 platībā Jelgavā, Pasta ielā 26
Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.001(37, 40-42) 36,4 m2 platībā Jelgavā, Pasta ielā 26

Pasta  ielā 26, Jelgavā nedzīvojamās telpas Nr. 001(37,40-42) ar platību 36,40 m2

Rezultātu publicēšanas datums: 12/07/2023

Priekšmets – izsole.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-8

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

  • Pretendenta nosaukums: SIA KN FIGARO
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 11.07.2023
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 3,50
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA KN FIGARO ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 3,50 un ar nomas līguma termiņu: 5 gadi;

 

Kontakti:

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-8 (būves kadastra apzīmējums 9000010033)

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE: Jelgavā, Pasts ielā 26, Nr.001 (37,40-42)

KADASTRA NR.:  Būve ar kadastra Nr. 9000010033

IZMANTOŠANAS VEIDS: Birojam, pakalpojumiem

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA: 2.80EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

IZSOLES SOLIS: 0.10 Eur /m2

 

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ: Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS : Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI: Līdz 2023. gada 12.jūlijam plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv .

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS): Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI: Saskaņā ar Nolikumu.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI: Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.