25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005 (20,22) 28,7 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiSludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005 (20,22) 28,7 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005 (20,22) 28,7 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Dobeles  ielā 62a, Jelgavā, nedzīvojamās telpas Nr.005 (20,22) ar platību 28,7 m2

 

Rezultātu publicēšanas datums: 17/11/2022

 

Priekšmets – izsole.


Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2022-11.

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  • Pretendenta nosaukums: SIA “EURO SYSTEMS”
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks:16.11.2022., plkst.  15:00;
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,26
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents: SIA “EURO SYSTEMS”

ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,26 un ar nomas līguma termiņu: 5 gadi;

 

Kontakti:

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2022-11 (būves kadastra apzīmējums 09000040390)

 

Nomas objekta adrese: Jelgavā, Dobeles iela 62a, Nr.005 (20,22)

 

Kadastra Nr.:  Būve ar kadastra Nr. 09000040390

 

Izmantošanas veids: Birojam, pakalpojumiem

 

Izsoles nosacītā nomas maksa: 2.26 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

Izsoles solis: 0.10 Eur /m2

 

Iznomāšanas termiņš: Līdz 5 gadiem

 

Izsoles veids: Pirmā rakstiskā izsole

 

Iznomātājs: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai: Līdz 2022. gada 17. novembrim pulksten 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv.

 

Objekta apskate (vieta, laiks): Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 29339125.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

 

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk nekā 50% no nomas objekta platības. Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

Nolikums

Pieteikums