26.5 °C, 2.2 m/s, 49 %

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.38 12,60 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaRezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.38 12,60 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8
Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.38 12,60 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

Uzvaras ielā 8, Jelgavā nedzīvojamās telpas Nr38 ar platību 12,60 m2

Rezultātu publicēšanas datums: 05/10/2023

Priekšmets – izsole.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-12

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

  • Pretendenta nosaukums: fiziskā persona G.S.
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 04/10/2023 – plkst. 9:00
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: 3,38 EUR
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : fiziskā persona G.S. ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: 3,38 EUR un ar nomas līguma termiņu: pieci 5 gadi.

Kontakti:

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.38 12,60 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-12 (būves kadastra apzīmējums 9000050153)

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE: Jelgavā, Uzvaras ielā 8, Nr. 38

KADASTRA NR.:  Būve ar kadastra Nr. 9000010043

IZMANTOŠANAS VEIDS: Birojam, pakalpojumu sniegšanai

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA: 3,28 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

IZSOLES SOLIS: 0.10 Eur /m2

 

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ: Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS : Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI: Līdz 2023. gada 5. oktobrim  pulksten 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas valstspilsētas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv .

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS): Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.26080421

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI: Saskaņā ar Nolikumu.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI: Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.