19.6 °C, 2.2 m/s, 87.5 %

Sludinājums par Veselības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (kadastra Nr.09000080540), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3651 ha, Dambja ielā 43, Jelgavā izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājums par Veselības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (kadastra Nr.09000080540), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3651 ha, Dambja ielā 43, Jelgavā izsoli
Sludinājums par Veselības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (kadastra Nr.09000080540), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3651 ha, Dambja ielā 43, Jelgavā izsoli

Veselības ministrija paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma trešā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Informācija par valsts nekustamo īpašumu:

Veselības ministrijas valdījumā esošais nekustamais īpašums (kadastra Nr.09000080540), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3651 ha, Dambja ielā 43, Jelgavā.

Sākumcena – 19 920,00 euro (neapliek ar PVN). Solis – 200,00 euro. Nodrošinājums – 1992,00 euro. Maksa par dalību izsolē 20,00 euro.

Nodrošinājumu jāiemaksā Veselības ministrijas (reģistrācijas numurs 90001474921) norēķinu kontā: LV17TREL2290562020000, Valsts kasē, kods: TRELLV22.

Samaksa ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas, atskaitot iemaksāto nodrošinājumu.

Izsoles sākums – 2023. gada 10. jūlija plkst. 13.00 un izsoles noslēgums – 2023. gada 9. augusta plkst. 13.00.

Pretendentu pieteikšanās termiņš no 10. jūlija plkst. 13.00 līdz 30. jūlija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē.

Papildu informācija par izsoli – Resursu un īpašumu pārvaldības nodaļa, tālr. 67876004.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.