17.2 °C, 2.6 m/s, 94.6 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” (Reģ. Nr. 90000074738) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājsu (amata kods 2342 02) – 1 vakance.

 

Darba izpildes vieta: pirmsskolas izglītības iestāde, Brīvības bulvāris 31A, Jelgava.

 

Darba pienākumi:

 • Īstenot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto obligāto izglītības saturu kultūras izpratnes un  pašizpausmes mākslā mācību jomā,  veicinot bērnu  caurviju prasmju, muzikālo iemaņu, radošuma, improvizācijas  un kustību prasmju attīstību. 
 • Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas inventāra efektīvu izmantošanu un nodrošināt tā saglabāšanu.
 • Atbilstoši savai kompetencei sadarbībā ar pedagogiem un atbalsta personālu analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās, veselības un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai.
 • Iesaistīties iestādes tradīciju veidošanā, plānot un organizēt svētku pasākumus.

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas  un komunikācijas tehnoloģijām.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu 34 h nedēļā (0,8 slodzes).
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
 • Darba alga saskaņā ar pedagogu tarifikāciju,  EUR 1070,00 (bruto) par 1 likmi mēnesī.
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

 

Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes aprakstu (CV) līdz 2023. gada 14. aprīlim sūtīt uz e-pastu: anna.sloka@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestādes personāls”.

 

Iesniedzot pieteikumu uz vakanto amatu, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei pretendentu atlases mērķim- pirmsskolas izglītības iestādes personāla atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).