8.2 °C, 1.6 m/s, 40.8 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” aicina darbā bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu (1 vakance) uz nenoteiktu laiku

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” aicina darbā bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu (1 vakance) uz nenoteiktu laiku
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” aicina darbā bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu (1 vakance) uz nenoteiktu laiku

Darba pienākumu apraksts:

1. sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
2. sagatavot dokumentu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem;
3. piedalīties piemērotu aizbildņu, aizgādņu un audžuģimeņu meklēšanā;
4. piedalīties pārskatu sagatavošanā un aktualizēšanā par bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu aizsardzībā veiktajām darbībām;
5. piedalīties dzīves apstākļu pārbaudēs;
6. piedalīties ģimeņu riska novērējumos;
7. pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas;
8. pārstāvēt bāriņtiesu tiesās, institūcijās, valsts un pašvaldību iestādēs.

Prasības pretendentam:

1. Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
3. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā vai sociālajā darbā;
4. nevainojama reputācija;
5. speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
6. darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības pieteikumu tiesai, atbilžu uz iesniegumiem, u.c. dokumentu) izstrādē;
7. augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
8. atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā un Bāriņtiesu likuma 15.1 pantā noteiktajam;
9. labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, Internets);
10. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos.

Piedāvājam:

1. atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
2. profesionālo zināšanu pilnveidi un personīgo izaugsmi;
3. atsaucīgu kolektīvu;
4. iespēju dot ieguldījumu bērnu tiesību un personu ar ierobežotu rīcībspēju aizsardzības jomā;
5. sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
6. stabilu atalgojumu;
7. iespēju dot savu ieguldījumu iestādes attīstībā un darba gaitā kļūt par bāriņtiesas locekli atbilstot Bāriņtiesu likumā noteiktajām prasībām.

Pieteikuma dokumenti:

1. Motivēts pieteikums, kurš satur pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā attiecīgo pretendentu (nepārsniedzot vienu A4 lapu);
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
4. valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (nepilsonis);
5. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.punktā un 15.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;
6. apliecinājums, ka pretendents piekrīt, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūst datus no IeM Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 19. aprīlim:

1. Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, 118.kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amatu”;
2. sūtot uz e-pastu dzidra.ceple@barintiesa.jelgava.lv. elektroniski parakstītus dokumentus. Tālrunis uzziņām: 63084415;
3. ievietojot dokumentus, pasta kastē, kas atrodas ēkas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, iekšpusē pie ieejas durvīm, ar uzrakstu “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amatu”;
4. nosūtot pa pastu, uz aploksnes norādot “Konkursam uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amatu” (pasta zīmogs pēdējā konkursa pieteikšanās diena).

Informācija par vakanci:

1. Darbā stāšanās laiks: vienojoties;
2. Darbs uz nenoteiktu laiku;
3. Pilna slodze;
4. Amats klasificēts atbilstoši 7.amatu saimei, II līmenim (8.mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu EUR 1471 (pirms nodokļu nomaksas).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Informācija par personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – “Personas datu apstrādes paziņojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem)”.