-4.4 °C, 4.2 m/s, 85.8 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgā iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” izsludina konkursu vadītāja vietnieka amata vietu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgā iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” izsludina konkursu vadītāja vietnieka amata vietu
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgā iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” izsludina konkursu vadītāja vietnieka amata vietu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgā iestāde “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” (Reģ.nr. 40900039798) izsludina konkursu vadītāja vietnieka amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādei noteikto kompetenču īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • reģistrēt laulību un vadīt svinīgo laulību ceremoniju;
 • sagatavot atbilstošas kompetences dokumentus citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos;
 • pieņemt civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus;
 • iekļaut ziņas Fizisko personu datu reģistrā par garīdznieku noslēgtajām laulībām;
 • nodrošināt personu pieņemšanu iestādes kompetencē esošajos jautājumos;
 • sniegt konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos;
 • sastādīt protokolu par laulības noslēgšanu ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām;
 • sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • sagatavot iestādes iekšējos darbību reglamentējošos aktus
 • sagatavot un uzturēt iestādes personāla lietvedību.

Prasības pretendentam:

 • izglītība un atbilstība Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām;
 • pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs, iestādes vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, nodaļas vadītāja vietnieks) pēdējo 5 gadu laikā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā līdzvērtīgas jomas amatā pēdējo 5 gadu laikā valsts vai pašvaldības iestādē;
 • izpratne par valsts vai pašvaldības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • izpratne par civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem;
 • pieredze iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • pieredze cilvēkresurusu pārvaldības procesu plānošanā, organizēšanā un personālvadības funkciju, un uzdevumu īstenošanā;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasmes darbā digitālajām rīkiem un informācijas komunikācijas tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2);
 • vienas Eiropas Savienības svešvalodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Pieteikuma dokumenti:

 • dzīves, iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • pieteikums, kurā pretendents atspoguļo motivāciju savas kandidatūras izvirzīšanai iestādes vadītāja vietnieka amatā;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecība pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

Dokumenti iesniedzami līdz 2023.gada 17.jūlijam (ieskaitot – elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) līdz plkst. 24:00) uz e-pasta adresi: diana.pavlovska@jelgava.lv, vai personīgi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā” Svētes ielā22, Jelgavā, ar norādi ““Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa” vadītāja vietnieka amata konkursam”, tālrunis uzziņām: 630808522.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT un Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Amats klasificēts 12.amata saime, III līmenis (10.mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1731 euro, profesijas klasifikatora kods 1112 37.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).