Sadraudzības pilsētas

it.jpgAlkamo (Itālija)

Sadarbības līgums tika noslēgts 2002. gadā un paredz sadarbību kultūras, sporta un sociālās labklājības veicināšanas jomās. Tāpat tiek plānots attīstīt tirdzniecības sakarus un veicināt uzņēmējdarbību.
Šobrīd aktīvi sadarbojas Jelgavas un Alkamo Rotari klubi.
 
it.jpg
Komo (Itālija)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2016. gadā un paredz sadarbību izglītības un kultūras jomās.
Šobrīd aktīvi sadarbojas Jelgavas Amatu vidusskola.

be.jpgBaranoviči (Baltkrievija)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2003. gadā, paredzot sadarbību izglītības, kultūras, sporta un atkarības vielu profilakses jomās. Tāpat tiek plānots attīstīt sadarbību ekonomikas jomā.
www.baranovichy.by

sw.jpg
Haleforsa (Zviedrija)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2004. gadā. Tiek īstenota sadarbība pilsētvides veidošanā un ainavu arhitektu izglītošanā. Tāpat tika aizsākta sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti kulinārijas mākslas jomā. Nākotnē paredzēta sadarbība arī kultūras un sociālo lietu jomās.
www.hellefors.se

ru.jpg
Magadana (Krievija)
Sadarbības līgums tika parakstīts 2006. gada 18. augustā, paredzot sadarbību kultūras, izglītības, ekonomikas, sporta, tūrisma, zinātnes un sociālās politikas jomās. Turklāt, pilsētā ir latviešu diaspora (latvieši vai to pēcnācēji, kas PSRS okupācijas gados tika izsūtīti), kas labprāt vēlētos uzturēt ciešus kontaktus ar Latviju.
 
79c286062d52cd699103b15f9418b52b.pngNovu Odesa (Brazīlija)
Nodomu protokols tika noslēgts 2007. gada 10. jūnijā, paredzot sadarbību daudzās jomās, tostarp arī sniedzot atbalstu organizācijām, uzņēmumiem, valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām palīdzot veidot savstarpējos kontaktus un veicinot abu valstu kultūru un vēstures izpratni; turklāt Novu Odesā ir lielākā latviešu kopiena Brazīlijā.
www.novaodessa.sp.gov.br

sw.jpgNaka (Zviedrija)
Stokholmas piepilsēta ar apmēram 75 700 iedzīvotājiem. Savulaik sadarbība tika uzsākta ES finansēto projektu ietvaros. Šobrīd ir izveidojusies cieša sadraudzība un notiek sadarbība un pieredzes apmaiņa pašvaldības, vides, izglītības, kultūras, sporta, atkarības vielu profilakses jomās; tāpat sadarbojas arī jaunieši (piemēram, Spīdolas skolas audzēkņi) un sabiedriskās organizācijas ("Vecāki Jelgavai").
www.nacka.se

ee.jpgPērnava (Igaunija)
Sadarbības līgums ticis parakstīts vēl 1957. gadā, izveidojot trīs pilsētu ciešu sadraudzību Baltijas valstīs (Pērnava - Jelgava - Šauļi). Sadarbība veiksmīgi veidojas izglītības un kultūras jomās.
Pilsētas kopplatība ir 32m2, bet parki aizņem 6,5 km2 teritoriju. 2005. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 43 788.
www.parnu.ee

index.php.gif
Rueil-Malmezona (Francija)
Sadarbība aizsākās festivāla „Pārsteidzošā Latvija” laikā Francijā un ciešas saites starp pilsētām izveidojās festivāla „Francijas pavasaris’ ietvaros. Sadarbības līgums tika parakstīts 2007. gada 28. jūnijā un paredz ciešu sadarbību ekonomikas, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un kultūras jomās. Aktīvu sadarbību uzsākusi arī Jelgavas Valsts ģimnāzija un Rišeljē licejs.
www.mairie-rueilmalmaison.fr

lt.jpgŠauļi (Lietuva)
Sadarbības līgums tika parakstīts 1960. gadā un šobrīd ir izveidojusies sadarbība izglītības, kultūras, sporta, sociālās labklājības un atkarības vielu profilakses jomās.
Pilsēta, kuras teritorija ir  69,5 km2 un kurā dzīvo ap 133 800 iedzīvotāju, ir nozīmīgs industriāls un dzelzceļa tīklu centrs.
www.siauliai.lt

tw.jpg
Šin-jinga (Taivāna) 
Sadarbības līgums tika noslēgts jau 2000. gadā, kā rezultātā tiek īstenota sadarbība mākslas un kultūras jomās.
Šin-jinga atrodas Tainanas provinces ziemeļos un ir šis provinces administratīvais centrs. Pilsētas teritorija ir 38,54km2, bet iedzīvotāju skaits - ap 75 000.

dk.jpg
Vejle (Dānija)
Sadarbības līgums tika parakstīts 1992. gadā un paredz sadarbību izglītības jomā un pieredzes apmaiņu starp pašvaldību darbiniekiem,
Pilsēta atrodas Dānijas kontinentālajā daļā un tajā dzīvo ap 54 000 iedzīvotāju.
www.vejle.dk

11a79a78c3cf79c8c784f9dc1d7b49cd.jpgIvano-Frankovska (Ukraina)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2007. gadā ar mērķi nodibināt un attīstīt sadarbību kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības, komunālās saimniecības, sociālās labklājības jomās un kopīgu ES projektu apguvē.

index-1.php.gifBelostoka (Polija)
Belesotoka ir lielākā un viena no vēsturiski bagātākajām pilsētām Polijas ziemeļaustrumos. Pilsētas teritorija - 102 km2, iedzīvotāju skaits - ap 295 000. Ar pilsētu kopš 1994. gada  ir izveidojusies aktīva sadarbība pašvaldību pieredzes apmaiņā un kultūras jomā; sadarbību stiprina arī Latvijas Poļu Savienības Jelgavas nodaļa.
www.bialystok.pl