5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā

Apstiprināts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022.gada 9.decembra lēmumu Nr.2-26.3/5791 “Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā apstiprināšana”.

 

Detālplānojuma materiāli un dokumentācija par izstrādi pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT.