18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā

Lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā

Apstiprināts ar  Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 27.janvāra lēmumu Nr. 1/2 “Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, apstiprināšana un sasitošo noteikumu izdošana” un izdoti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-2 ” Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums”.

Lokālplānojums pieejams arī Ģeoportālā.

Saistošie noteikumi nav īstenojami līdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanai.

 

Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 27.janvāra lēmumu Nr. 1/2 “Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, apstiprināšana un sasitošo noteikumu izdošana”

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-2 ” Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums”

 

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi