18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Lokālplānojums kvartālam starp starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā

Sākumlapa DokumentiPlānošanas dokumentiJelgavas valstspilsētas attīstības plānošanas dokumentiLokālplānojumiLokālplānojums kvartālam starp starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā
Lokālplānojums kvartālam starp starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.20-15 “Lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana ir apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 30.aprīļa lēmumu Nr. 7/5, bet vēl nav īstenojami.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē www.geolatvija.lv.

 

Saistošie noteikumi Nr. 20-15 “Lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana

 

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Informācija par lokālplānojuma izstrādes gaitu