-3.2 °C, 1.7 m/s, 76.1 %

Tematiskie plānojumi

Tematiskie plānojumi

Tematiskais plānojums “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās

 

Tematiskā plānojuma izstrāde ir uzsākta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada lēmumu Nr.8/9 “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrādes uzsākšana”.

Tematiskais plānojums ir izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstītu projekta “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde” ietvaros (Projekta Nr. 1-08/43/2018. Projekta īstenotājs : Jelgavas pilsētas dome).

 

Tematiskā plānojuma redakcija 1.1.

Paskaidrojuma raksts

Tematiskais plānojums ir apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.14/7 “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” apstiprināšana

 

Kartes:

 

Brīvas piekļuves objekti krastmalās

 

Krastu tipi

 

Īpašumpiederība krastmalās piegulošajās teritorijās

 

Piekļuve krastam pavasarī

 

Piekļuve krastam vasarā

 

Ūdeņu teritorijas izmantošana

 

Ierobežotas piekļuves objekti krastmalās

 

Perspektīvie publiskie objekti un attīstāmās teritorijas

 

Upju aizsargjoslas