22 °C, 3.8 m/s, 64.1 %

JPD2014/100/MI

JPD2014/100/MI

(id.Nr.JPD2014/100/MI)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 23.maijam plkst.9.00 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001.

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, t.63005546; fakss:63005511.

 

Līgums:
http://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-pilsetsaimniecibu/iepirkumi/2014-gads0/iepirkumi-pil-82-panta-kartiba-2014-gads/bistamo-un-nevelamo-koku-un-zaru-izzagesana-j/

Līgums

LĒMUMS (1009.08 kb)