17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

JPD2014/170/AK

JPD2014/170/AK

(id.Nr.JPD2014/170/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 21.novembra plkst. 10.00
 
Kontaktpersonas, kuras tiesīgas sniegt organizatorisku informāciju par Konkursu: Komisijas sekretāre Anna Rubene 63005519, e-pasts: anna.rubene@dome.jelgava.lv.
 
Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības ir ieguvuši:
SIA „ARGA”
reģistrācijas Nr. 50003086341
Līgumcena: piedāvātā zemāko visu vienību summa 789.59 EUR (bez PVN)

SIA „CHARLOT”
reģistrācijas Nr. 40103008290
Līgumcena: piedāvātā zemāko visu vienību summa 934.36 (bez PVN)

Nolikums (4.93 mb)
3.pielikums (50.1 kb)
Grozījumi (233.18 kb)
Ieinteresētajiem piegādātājiem (398.41 kb)
Pielikumi (48.75 kb)