23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

JPD2014/203/MI

JPD2014/203/MI

(id.Nr.JPD2014/203/MI)
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; faksa numurs 63005511
 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 19.decembrim, plkst. 10.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Līgums

LĒMUMS (962.9 kb)