19.5 °C, 3.3 m/s, 54.4 %

JPD2014/204/MI

JPD2014/204/MI

(id.Nr.JPD2014/204/MI)
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, t.63005546; fakss:63005511

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 15.decembrim, plkst. 11.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Līgums

LĒMUMS (795.59 kb)
Vienošanās (184.58 kb)