14.8 °C, 3.3 m/s, 63.4 %

JPD2014/210/MI

JPD2014/210/MI

(id.Nr.JPD2014/210/MI)
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, t.63005519; fakss:63005511
 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 19.decembrim, plkst. 13.30 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Līgums

LĒMUMS (758.25 kb)