4.3 °C, 4.2 m/s, 59.2 %

JPD2014/211/MI

JPD2014/211/MI

(id.Nr.JPD2014/211/MI)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519.

Iepirkuma rezultāti 1.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums:  03.02.2015.
Lēmums: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu 1.daļā, jo nav saņemti piedāvājumi.

 
Iepirkuma rezultāti 2.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums:  03.02.2015.
Uzvarētājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „M.A.N.”, reģistrācijas Nr.43603033403
Līgumcena: EUR 17 031.60 (bez PVN)
 
Iepirkuma rezultāti 3.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums:  03.02.2015.
Uzvarētājs:  SIA „MASS”, reģistrācijas Nr.43602006111
Līgumcena: EUR 8791.20 (bez PVN)

ZIŅOJUMS_1.daļa (98 kb)
ZIŅOJUMS_2.daļa (93.5 kb)
ZIŅOJUMS_3.daļa (94.5 kb)