-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

JPD2015/165/AK

JPD2015/165/AK

Piegādātājiem piedāvājumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā 131.kabinetā, Lielā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 10.decembrim plkst. 14.00, parakstoties piedāvājumu iesniegšanas veidlapā un norādot Piegādātāja kontaktpersonas saziņas līdzekļus.

Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu pārvaldes jurists (žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs) Jānis Meija tālrunis 63005517, fakss 63005511, e-pasts: Janis.Meija@dome.jelgava.lv

Nolikums.pdf

Ieinteresetajiem piegadatajiem (616.82 kb)
Pielikumi (75 kb)