25.7 °C, 2.5 m/s, 38 %

JPD2015/30/AK

JPD2015/30/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 15.aprīlim plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: komisijas sekretāre Indra Soldāne, tālrunis 63005546, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv

Iepirkuma rezultāti:
Lēmuma pieņemšanas datums:  11.05.2015.
Uzvarētājs:  SIA „KULK”, reģistrācijas Nr.41703007150
Līgumcena: EUR 89 309,46 (bez PVN)

NOLIKUMS.pdf

PIELIKUMI (77.25 kb)