-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

JPD2016/110/MI

JPD2016/110/MI

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot šā panta piekto daļu, jo iepirkumā „” identifikācijas Nr.JPD2016/91/MI netika saņemti piedāvājumi 3.daļā “Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 1.internātpamatskola””, 4.daļā “Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcīši”” un 5.daļā “Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2.pamatskola”” (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 4.punkts).
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 1.septembra plkst. 14.30.
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālr. 63005546; fakss: 63005511 un Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālr. 63005484, fakss: 63005511.

instrukcija.pdf

3 pielikums (417.58 kb)
Lemums 1 dala (719.04 kb)
Lemums 2 dala (714.91 kb)
Lemums 3 dala (715.69 kb)
Pielikumi Nr 1 un Nr 2 (45.68 kb)