1.6 °C, 1.3 m/s, 85.9 %

JPD2016/159/MI

JPD2016/159/MI

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot panta ceturto un piekto daļu, tā kā iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā “Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” minētais pakalpojums

Līgums

LĒMUMS.pdf