-3.9 °C, 1.7 m/s, 94.7 %

JPD2016/19/AK

JPD2016/19/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 3.oktobrim plkst. 16.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 piedāvājums jāiesniedz līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484.

 

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam – SIA “Jurēvičs un partneri” (reģistrācijas Nr. 40103122882), kura piedāvājums atbilst konkursa nolikuma nosacījumiem un ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Pretendenta SIA “Jurēvičs un partneri” piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir EUR 57 700,00 (piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi).

Līgums

nolikums.pdf

grozijumi 1409 (46.22 kb)
Grozijumi 3008 (105.46 kb)
ieinteresetajiem piegadatajiem 1509 (91.44 kb)
ieinteresetajiem piegadatajiem (111.06 kb)
ieinteresetajiem piegadatajiem 3108 (42.84 kb)
Nolikums ar grozijumiem 3008 (767.28 kb)
NOLIKUMS ar grozijumiem 1409 (223.5 kb)
PIELIKUMI (237 kb)
PIELIKUMI ar grozijumiem 1409 (239.5 kb)
PIELIKUMI ar grozijumiem 3008 (238.5 kb)