19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

JPD2016/36/MI

JPD2016/36/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 630054848; faksa numurs 63005511.

Līgums http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1145-viegl-automobia-pasaieru-mikroautobusa-iegde-jelgavas-izgltbas-prvaldei-identifikcijas-nrjpd201636mi
Vienošanās pie līguma http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1145-viegl-automobia-pasaieru-mikroautobusa-iegde-jelgavas-izgltbas-prvaldei-identifikcijas-nrjpd201636mi

Līgums

instrukcija.pdf

lemums (52.27 kb)
Pielikumi (39.16 kb)