20 °C, 3.8 m/s, 68 %

JPD2016/47/MI

JPD2016/47/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālr. 63005484; fakss: 63005511.

Līgums iepirkuma 2.daļā http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1154-teritorijas-labiekrtoanas-darbi-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestds-jelgavas-4skumskola-un-jelgavas-1interntpamatskola-identifikcijas-nr-jpd201647mi-
Līgums iepirkuma 1.daļā: http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1154-teritorijas-labiekrtoanas-darbi-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestds-jelgavas-4skumskola-un-jelgavas-1interntpamatskola-identifikcijas-nr-jpd201647mi-

Līgums

instrukcija.pdf

Buvprojekts 2 dalai I (56.74 mb)
Buvprojekts 2 dalai II (168.86 mb)
lemums 2 (86.7 kb)
lemums (88.94 kb)
lemums 1dala (67.91 kb)
Lokala tame 1 dalai (58.32 kb)
Lokala tame 2 dalai (759.58 kb)
PIELIKUMI (72.78 kb)
shema 1 dalai (560.03 kb)