3.6 °C, 4.4 m/s, 56.2 %

JPD2016/69/MI

JPD2016/69/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, t.63005519; fakss:63005511.

Līgumi – 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10.daļā
http://www.kultura.jelgava.lv/mes/iepirkumi/jelgavas-pilsetas-pi-kultura-iepirkumi/iepirkums-tautas-terpu-izgatavosana-un-p/
Līgums 9.daļā – http://kultura.jelgava.lv/mes/iepirkumi/jelgavas-pilsetas-pi-kultura-iepirkumi/iepirkums-tautas-terpu-izgatavosana-un-p/
Līgums 2.un 6.daļā – http://kultura.jelgava.lv/mes/iepirkumi/jelgavas-pilsetas-pi-kultura-iepirkumi/iepirkums-tautas-terpu-izgatavosana-un-p/

Līgums

Instrukcija.pdf

Lemums 2 dala (825.28 kb)
Lemums 6 dala (815.07 kb)
Lemums 1 (65.74 kb)
Lemums 3 (65.34 kb)
Lemums 4 (64.36 kb)
Lemums 5 (61.94 kb)
Lemums 7 (805.62 kb)
Lemums 8 (62.25 kb)
Lemums 9 (62.5 kb)
Lemums 10 (63.63 kb)
Pielikumi (4.79 mb)
Precizejums (728.05 kb)
SIA Muduri Vienosanas (19.27 kb)