3.4 °C, 5.4 m/s, 85.3 %

JPD2016/96/MI

JPD2016/96/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālr. 63005546; fakss: 63005511 un Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālr. 63005484, fakss: 63005511.

Noslēgtie līgumi iepirkuma 1., 2. un 6.daļā  http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1187-sporta-inventra-un-aprkojuma-piegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdm-identifikcijas-nr-jpd201696mi 

Līgums

Instrukcija.pdf

LEMUMS 1 DAKA (55.21 kb)
LEMUMS 2 DAKA (54.76 kb)
LEMUMS 3 DA LA (36.19 kb)
LEMUMS 4 DAKA (35.78 kb)
LEMUMS 5 DAKA (36.34 kb)
LEMUMS 6 DAKA (55.64 kb)
Pielikumi Nr 1 2 3 (47.83 kb)
Pielikums Nr 4 (858.81 kb)