4.8 °C, 4.1 m/s, 55.8 %

JPD2017/10/MI

JPD2017/10/MI

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot panta ceturto un piekto daļu, jo iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā „Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” minētais pakalpojums (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkts)

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484; faksa numurs 63005511.

Līgums

Instrukcija.doc

PIELIKUMI (46.76 kb)