23.4 °C, 2.1 m/s, 60.1 %

JPD2017/105/MI

JPD2017/105/MI

Identifikācijas Nr. JPD2017/105/MI

 

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” projektu speciāliste Linda Holendere Tālrunis: 63005451, Linda.Holendere@tornis.jelgava.lv.

Kontaktpersona par iepirkumu komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss 63005511.

Līgums

Lēmums 1. daļai (206.24 kb)
Lēmums 2. daļai (208.17 kb)