23.7 °C, 4.8 m/s, 52.4 %

JPD2017/112/MI

JPD2017/112/MI

(id.Nr.JPD2017/112/MI)
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, faksa Nr.: 63005511
 
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā

LĒMUMS (19.37 kb)