18.2 °C, 1.6 m/s, 89.8 %

JPD2017/135/AK

JPD2017/135/AK

JPD2017/135/AK
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

 

Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – SIA „KULK“ (reģistrācijas numurs: 41703007150).
Piedāvātā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 101 083.60 EUR (viens simts viens tūkstotis astoņdesmit trīs euro un 60 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 28.decembrī.

Zinojums (910.44 kb)