19.9 °C, 1.8 m/s, 84.6 %

JPD2017/141/AK

JPD2017/141/AK

(id.Nr.JPD2017/141/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju 1.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORDE” (reģistrācijas Nr.40003242722).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 27 577,17 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro un 17 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 16.janvārī.

 

Par konkursa uzvarētāju 4.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pro R-Motors” (reģistrācijas Nr.40003735585).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 9594,22 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 22 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 16.janvārī.

 

Par konkursa uzvarētāju 5.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IGJJ” (reģistrācijas Nr.40003751950).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 5374,02 EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro un 02 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 16.janvārī.
 
Par konkursa uzvarētāju 2.daļā atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HCT AUTOMOTIVE” (reģistrācijas Nr.40003088088).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 18.janvārī.
 
Iepirkuma procedūra 3.daļā izbeigta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.4.apakšpunktu.

Līgums

ZIŅOJUMS_3.daļa (111.42 kb)
ZIŅOJUMS_2.daļa (106.81 kb)
ZIŅOJUMS_5.daļa (107.13 kb)
ZIŅOJUMS_4.daļa (109.62 kb)
ZIŅOJUMS_1.daļa (91.73 kb)