26 °C, 1.7 m/s, 67.5 %

JPD2017/30/MI

JPD2017/30/MI

(id.Nr.JPD2017/30/MI)
Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretāres Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, un Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss 63005511
 
Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CERKAZI – G” līgumcena 5 560,00 EUR bez PVN

Līgums

Lēmums (417.38 kb)
Nolikums (240.4 kb)
Pielikumi (62.61 kb)
Ieinteresētajiem piegādātājiem (11.04.2017.) (33.98 kb)