25.4 °C, 1.9 m/s, 75.3 %

JPD2017/85/MI

JPD2017/85/MI

(id.Nr.JPD2017/85/MI)
Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss 63005511
 
Iepirkuma komisija nolemj pārtraukt iepirkumu, jo kvalifikācijā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošie piedāvājumi pārsniedz pasūtītājam pieejamos finanšu resursus

LĒMUMS (52.45 kb)
Ieinteresētajiem piegādātājiem (478.19 kb)
Tehniskās specifikācijas 2.pielikums (427.38 kb)
Tehniskās specifikācijas 1.pielikums (683.48 kb)
Pielikumi (277 kb)
NOLIKUMS (315.06 kb)