23.9 °C, 4.9 m/s, 81.1 %

JPD2017/92/MI

JPD2017/92/MI

(id.Nr.JPD2017/92/MI)
Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss 63005511

Līgums

Vienosanas (18.99 kb)
Lēmums (331.38 kb)