16.2 °C, 4 m/s, 84.9 %

JPD2017/96/MI

JPD2017/96/MI

(id.Nr.JPD2017/96/MI)
Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss 63005511

Līgums

Vienosanas (340.26 kb)
Lēmums (35.4 kb)