18.1 °C, 3.3 m/s, 77.5 %

JPD2018/28/AK

JPD2018/28/AK

    1. identifikācijas Nr. JPD2018/28/AK
    2. Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584 un Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

 

Ziņojums (108.21 kb)
Nolikums (541.8 kb)
Pielikumi (92.32 kb)