22.8 °C, 2.3 m/s, 60.4 %

JPD2018/32/MI

JPD2018/32/MI

identifikācijas Nr. JPD2018/32/MI

Kontaktpersona: komisijas sekretāre Dace Dimanta,
e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr.: 63005484, faksa Nr. 63005511.

ieinteresētajiem piegādātājiem.pdf

lemums (67.97 kb)