27.1 °C, 4.4 m/s, 46.6 %

JPD2018/45/MI

JPD2018/45/MI

(id.Nr.JPD2018/45/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

Līgums

Lēmums (202.34 kb)