25.8 °C, 4.7 m/s, 45.2 %

JPD2018/54/MI

JPD2018/54/MI

Identifikācijas Nr. JPD2018/54/MI

 

Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretāre: Anna Rubene, e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584, fakss 63005511.

Līgums

Lēmums 2. daļā (200.07 kb)
Lēmums 1. daļā (342.83 kb)