16.5 °C, 2.4 m/s, 87.8 %

JPD2018/85/MI

JPD2018/85/MI

(id.Nr.JPD2018/85/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Iepirkumu veic īstenojot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr.LLI-232 “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus”

Līgums

LĒMUMS (48.18 kb)