13.8 °C, 6.3 m/s, 75.3 %

JPPAZI2012/4/AK

JPPAZI2012/4/AK

Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums – 51 (piecdesmit viena) Jelgavas pilsētas laikraksta „Jelgavas Vēstnesis” numura (kopā 28000 x 51 = 1 428 000) eksemplāru uz 8 lapas pusēm ievietošana visās faktiskajās pastkastītēs Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 19.novembrim plkst. 14:20 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Zemgales INFO”, 214.kab., Pasta ielā 47, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 08:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:30 līdz 15:30, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 līdz 13:00.

 

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Pasūtītāja biroja vadītāja Linda Zvejniece, tālr. 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv.

 

Rezultāti:
Jelgavas pilsētas laikraksta “Jelgavas Vēstnesis” iespiešana 2014.gadā (79823000-9) Piegādātājs (-ji): SIA “Reneprint” (43603017894)
Līgumcena: 45 798,00 LVL

Nolikums_JV_piegade_2014.doc