-3.3 °C, 1.5 m/s, 81.8 %

JPPIZI2013/1

JPPIZI2013/1

Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums – Jelgavas pilsētas laikraksta „Jelgavas Vēstnesis 51 (piecdesmit viena) numura (kopā 28000 x 51 = 1428000 eksemplāri) iespiešana un piegāde Jelgavā.

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 19.novembrim plkst. 14:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Zemgales INFO”, 214.kab., Pasta ielā 47, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 08:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:30 līdz 15:30, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 līdz 13:00.

 

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Pasūtītāja biroja vadītāja Linda Zvejniece, tālr. 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv.

 

Rezultāti:
Jelgavas pilsētas laikraksta “Jelgavas Vēstnesis” piegāde 2014.gadā (64111000-7) Piegādātājs (-ji): SIA “Zemgales Kurjerpasts” (43603035508)
Līgumcena: 35 802,00 LVL

Nolikums_JV_druka_2014.doc