8.8 °C, 1.7 m/s, 41.2 %

JŪ/2017/05

JŪ/2017/05

7ee1dd83adddf9e8b7425b541b800897.jpg

Finansējuma saņēmēja nosaukums un adrese: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija.
 
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr. 5.3.1.0/16/I/002.
 
Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs:
“”,        ID Nr. JŪ/2017/05.
 
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbi Jelgavas pilsētā (1.-6.posms).
 
Piedāvājumu iesniegšana: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada iela 4, Jelgava, līdz 2017.gada 24.aprīlim, plkst. 10:00.

Kontaktpersona: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, tālr.63007102, e-pasts: projekts@ju.lv.
 
Iepirkuma procedūras nolikums un papildus informācija: www.ju.lv, kā arī darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā.

Līgums