27.2 °C, 3.4 m/s, 63.9 %

KF/PĪG/2013/02

KF/PĪG/2013/02

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10. posma daļa –KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms)

Finansējuma saņēmējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija.

 

Projekts: „„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta””, id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010.

 

Iepirkuma procedūras nosaukums: iepirkuma procedūra „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10. posma daļa – KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms)”, id.Nr. KF/PĪG/2013/02.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāto Tehnisko projektu un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā

 

Grozījumu īss apraksts: Finanšu tāmju un tehniskās specifikācijas precizējumi, piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 2013. gada 10. jūnijam.

 

Piedāvājumu iesniegšana: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada iela 4, Jelgava, līdz 2013. gada 10. jūnijam plkst. 13:00.

 

Kontaktpersona: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupas būvinženieris Arnis Birzmalis, tālr.63007119, e-pasts: arnis.birzmalis@ju.lv

 

Iepirkuma procedūras nolikums un papildus informācija: Nolikuma grozījumi no 2013. gada 24. maija elektroniskā formā pieejami SIA „Jelgavas ūdens” mājaslapā www.ju.lv, kā arī darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā.

PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Līgums

Papildus informacija Nr 1 (452.99 kb)
Papildus informacija Nr 2 (439.1 kb)